Texas

Festival PortalBlau, 11/08/2022

TEXAS, Festival PortalBlau, Fòrum Romà d'Empúries, L'Escala, 11/08/2022.

Crónica para Dreamers Events: 

https://eventsdreamers.com/index.php/2022/08/15/texas-aterriza-enmedio-del-forum-roma-de-empuries/